Các ngành ưu tiên thu hút đầu tư

Available industries for Investing in Vietnam at WHA Industrial Zone 1 – Nghe An
  • Công nghiệp

   Sản xuất ô tô

   Nhựa

   Kim loại nhẹ

   Dệt may (không bao gồm nhuộm)

   Vật liệu xây dựng

  • Hàng tiêu dùng

   Chế biến thực phẩm

   Nước giải khát

   Sản phẩm gia tăng giá trị nông nghiệp

   Hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)

   Thiết bị điện

  • Công nghệ

   Điện tử

   Lắp ráp thiết bị y tế

   Phần mềm

   Điện thoại thông minh

   Viễn thông

  • Logistics

   Kho lạnh

   Cảng container nội địa

   Hệ thống kho hiện đại

   Vận chuyển giao nhận hàng hóa đường biển